Διαχείριση της περιουσίας των Αγροτικών Συνεταιρισμών

Η περιουσία των Αγροτικών Συνεταιρισμών προορίζεται για τους σκοπούς τους με βάση το νόμο και το Καταστατικό και όχι για άλλες άσχετες δραστηριότητες.

Ένας Συνεταιρισμός λύεται με πολύ αυστηρές διαδικασίες και τυχόν ψευδείς δηλώσεις περί εκκαθάρισης και λύσης ενός συνεταιρισμού που δεν έχει στην πραγματικότητα λυθεί με νόμιμο τρόπο αλλά εμφανίζεται να λειτουργεί πλήρως με βάση τα στοιχεία της εφορίας, σκοπό μπορεί να έχουν την κακοδιαχείριση και καταπάτηση της περιουσίας του και για αυτό το σκοπό να γίνεται προσπάθεια προσώπων:

  • να κακοδιαχειριστούν την περιουσία ενός συνεταιρισμού και να τη χρησιμοποιήσουν για δική τους ωφέλεια ή
  • να πείσουν ψευδώς τρίτους ότι ο συνεταιρισμός έχει κλείσει ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο προκειμένου να αποτρέψουν δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις που δικαιούνται
  • να αποκτήσουν παράνομα μέσω χρησικτησίας τα περιουσιακά στοιχεία του Συνεταιρισμού

Η διοίκηση κάθε συνεταιρισμού οφείλει να υποβάλλει δήλωση Κτηματολογίου ειδάλλως επιτρέπει ενδεχόμενη απάτη και κακοδιαχείριση της περιουσίας του από τρίτους!!!

Η περιουσία ενός συνεταιρισμού εάν αυτός λυθεί και εκκαθαριστεί, διατίθεται με βάση το νόμο και το καταστατικό και όχι σε “φίλους” ή “συγγενείς” και ”κουμπάρους”.

Οιοσδήποτε διαπιστώσει παράνομες πράξεις σε βάρος της περιουσίας ενός συνεταιρισμού ή είναι αγρότης ή κτηνοτρόφος και του απαγορεύεται ή εμποδίζεται από τη νόμιμη χρήση της περιουσίας του συνεταιρισμού στον οποίο ανήκει, οφείλει να ενημερώσεις αμέσως τις Εποπτικές και Εισαγγελικές Αρχές και ιδίως τη Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού, Τμήμα Αγροτικών Συνεταιρισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τηλέφωνο 210 212 50 74 και email me22u157@minagric.gr