Υποχρεώσεις σεβασμού του περιβάλλοντος και του χωριού

Απαγορεύεται και είναι απαράδεκτο για όποιον σέβεται πραγματικά το χωριό, να:

  • ρίπτονται μπάζα παράνομα σε χώρους εντός ή στην ευρύτερη περιφέρεια του χωριού
  • μολύνεται το περιβάλλον και ιδίως τα ρέματα και οι δασικά χαρακτηρισμένες περιοχές από παράνομες δραστηριότητες σε αυτές
  • εγκαθίστανται παράνομες στάνες εντός του οικισμού με αποτέλεσμα να βρωμάει το χωριό στον επισκέπτη πόσο μάλλον στους μόνιμους κατοίκους
  • πραγματοποιεί υδροκλοπή εις βάρος των υπολοίπων συγχωριανών

Όσοι γίνονται μάρτυρες σχετικών παράνομων ενεργειών θα πρέπει να ειδοποιούν αμέσως τις Εποπτικές και Εισαγγελικές Αρχές

Δασαρχείο Βυτίνας, ΤΚ 220 10, Πληρ.: Γραφείο Δασάρχη, Τηλ. : 2795022213 & 22000, FAX: 2795022213, email : dasvyt@4820.syzefxis.gov.gr,

Δήμαρχο Γορτυνίας, Δημητσάνα, 22007, Τηλ. 2795 360330, Fax. 2795 031855, dimarxos@gortynia.gov.gr

τη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (Αθήνα) Προϊσταμένη: Σοφία Ελευθεριάδου Διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
Τηλ.: 213 1513765

τη Γενική Διεύθυνση Υδάτων / Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος
Προϊσταμένη: Γκίνη Μαρία Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα Τηλ.: 210 6475152

και όλοι οι ανωτέρω έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τους Εισαγγελείς Περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 39 του ΚΠΔ