Απαγόρευση διενέργειας λαχειοφόρων αγορών και εράνων άνευ ειδικής άδειας!!

Απαγορεύεται η διενέργεια εράνων και λαχειοφόρων αγορών εάν δεν έχει ληφθεί ειδική άδεια και δεν έχουν σφραγιστεί για το σκοπό αυτό όλοι οι λαχνοί με βάση το Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α’) όπως ισχύει!

Μην  δίνεται ποτέ λεφτά σε όποιον παράνομα διενεργεί λαχειοφόρους αγορές ή εράνους και αμέσως όπως ενημερώνετε τις Αρμόδιες Εποπτικές (αστυνομία, Δήμο, Εποπτική Αρχή Περιφέρειας κλπ) και Εισαγγελικές Αρχές καθώς επισύρωνται σημαντικά πρόστιμα και ποινές φυλάκισης στους παράνομους!

 

Καλό είναι τα Σωματεία να μην περιλαμβάνουν στο Διοικητικό τους Συμβούλιο πρόσωπα εμπλεκόμενα σε κακουργηματικές πράξεις Ξεπλύματος Χρήματος

Πριν συναλλαχθείτε ή χρηματοδοτήσετε ακόμα και για ένα Ευρώ κάποιο Σωματείο ρωτήστε πριν να σας απαντήσουν εγγράφως αν στη Διοίκηση του περιλαμβάνεται μέλος ή μέλη που εμπλέκονται σε αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα Ξεπλύματος Χρήματος ….. κρίμα δεν είναι να πηγαίνουν χαμένα τα λεφτά σας στις τσέπες σοβαρών εγκληματιών???? 

Χρήσιμο είναι και τα Σωματεία με δημόσια δήλωση της Διοίκησης τους να επιβεβαιώνουν ότι κανένα μέλος τους δεν εμπλέκεται σε σοβαρά αδικήματα όπως το Ξέπλυμα Χρήματος!

 

Υποχρεώσεις Σωματείων

Ορισμένα σωματεία έχουν αυστηρές υποχρεώσεις με βάση το νόμο και το καταστατικό ως ακολούθως, η παραβίαση των οποίων επιφέρει σημαντικές ποινές κατά όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός εάν αυτά αποδείξουν ότι έπραξαν όλες τις ενέργειες για την θεραπεία των έκνομων πράξεων (έγγραφη εναντίωση στις συνεδριάσεις του ΔΣ και πλήρη καταγραφή της στα πρακτικά ΔΣ, ενημέρωση των Αρμόδιων Εποπτικών και Εισαγγελικών Αρχών, παραίτηση με πλήρη έκθεση των λόγων αυτής κλπ):

Άρθρο 1 τα μέλη του Σωματείου και συνεπακόλουθα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (που υποχρεωτικά είναι και μέλη) αν ορίζεται ότι πρέπει να προέρχονται από την Αθήνα τον Πειραιά και τα προάστια αυτών, αυτό πρέπει να τηρείται.  Τυχόν παραβίαση της διάταξης αυτής από πρόσωπα που δεν διαμένουν στην προβλεπόμενη περιοχή καθιστά τις αρχαιρεσίες τελεσθείσες κατά παράβαση του νόμου και του καταστατικού

Άρθρο 8 έχουν υποχρέωση να συγκαλούν κάθε Ιανουάριο και όχι αργότερα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Εννοείται ότι από το 2001 το νόμισμα της χώρας έχει αλλάξει σε Ευρώ και καλό είναι τα καταστατικά των Σωματείων 20 χρόνια μετά να έχουν αναμορφωθεί και να μην αναφέρονται ακόμα σε Δραχμές.

Άρθρο 12 εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο πλήρη ευθύνη αστική και ποινική για τη διαχείριση έχουν όλα τα μέλη της τριμελούς εξελεγκτικής επιτροπής.

Άρθρο 16 τα μέλη του ΔΣ έχουν υποχρέωση να συνέρχονται ανελλιπώς στις συνεδριάσεις και έχουν πλήρη ευθύνη των αποφάσεων του ΔΣ με αποτέλεσμα πρακτικές του τύπου “δεν συμφωνώ και απέχω” να μην έχουν καμία μα καμία σημασία έναντι του νόμου.  Όποιος δεν συμφωνεί με παράνομες πρακτικές το καταγράφει στα πρακτικά και παραιτείται ειδάλλως συμμετέχει δια της ανοχής αποχής του!!!

Άρθρο 17 το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παραδώσει πλήρη απολογισμό, σφραγίδα, αρχείο και την περιουσία με βάση αναλυτικό πρωτόκολλο.

Άρθρο 18 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση εκτός των άλλων να ενημερώνει πλήρως την Εποπτεύουσα Αρχή και το φάκελο του Πρωτοδικείου!!!!

Άρθρο 19 ο Γραμματέας εκτός των άλλων έχει υποχρέωση να συντάσσει τις χρηματικές εντολές πληρωμής, το μητρώο μελών, τα πρακτικά συνεδριάσεων ΔΣ και ΓΣ

Άρθρο 20 ο Ταμίας έχει υποχρέωση να καταθέτει όλες τις εισπράξεις του αμέσως στο νόμιμο Τραπεζικό Λογαριασμό που έχει υποχρέωση να τηρεί το Σωματείο, κρατώντας εις χείρας του ανώτατο ποσό έως 8,8 Ευρώ (από το 2001 – 18 ολόκληρα χρόνια μετά – έπρεπε τα ποσά των 3.000,00 Δραχμών να είχαν μετατραπεί σε Ευρώ!!!).

Είναι αδιανόητο ένα σωματείο να μην έχει ή να μην χρησιμοποιεί τραπεζικό λογαριασμό ιδίως όταν αυτό επιβάλλεται από το Καταστατικό!!!!

Άρθρο 21 ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για την ταμειακή τάξη!!!!

Άρθρο 22 στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου κάθε έτους και ΟΧΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ υποβάλλεται προς έγκριση ο Ισολογισμός και Απολογισμός του προηγούμενου έτους και με ευθύνη της Εξελεγκτικής Επιτροπής ελέγχονται αυτοί και υποβάλλεται η σχετική έκθεση της Επιτροπής, η οποία έχει ταυτόχρονα με το ΔΣ, ΠΛΗΡΗ ευθύνη!!

 

Διαχείριση περιουσίας σωματείων / συλλόγων προς αποφυγή κακοδιαχείρισης

Εάν θέλουμε να ενισχύσουμε νόμιμα της δράση των μη κερδοσκοπικών σωματείων που έχουν υποχρέωση με βάση το καταστατικό τους την ενίσχυση του χωριού τότε απαιτούμε για κάθε συναλλαγή μας με αυτούς:

  • την έκδοση των νόμιμων παραστατικών,
  • συναλλασσόμαστε μόνο με πρόσωπα που έχουν νόμιμη εξουσιοδότηση για το σκοπό αυτό (ταμίας του Σωματείου) και κανέναν άλλο εκτός εάν μας επιδείξει νόμιμη σύμβαση συνεργασίας που του παρέχει το δικαίωμα αυτό
  • χρησιμοποιούμε ΜΟΝΟ το τραπεζικό σύστημα (κατάθεση στο νόμιμο τραπεζικό λογαριασμό του εκάστοτε σωματείου, χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κλπ) και
  • σε περίπτωση ένδειξης παράνομων ενεργειών ενημερώνουμε τις Αρμόδιες Εποπτικές και Εισαγγελικές Αρχές

ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα απιστίας, υπεξαίρεσης χρημάτων, φοροδιαφυγής, Ξεπλύματος Χρήματος και κακοδιαχείρισης της περιουσίας των σωματείων και να αποκατασταθούν τυχόν ζημιές των Σωματείων και κατ’ επέκταση του χωριού που ενισχύεται από τα Σωματεία και επιστραφούν εις ολόκληρο τα λεφτά που έχουν τύχει κατάχρησης ή άλλης έκνομης πράξης.

Όλες τις πληρωμές μας στα σωματεία όπως:

  • αγορές ετήσιων ημερολογίων,
  • εξόφληση ετήσιας συνδρομής μέλους,
  • ενοικιάσεις δωματίων Ξενώνων,
  • αγορές από εκμεταλλεύσεις των σωματείων όπως χώρους αναψυκτηρίων του σωματείου,
  • αγορές λαχνών ή άλλων προϊόντων και υπηρεσιών ετήσιων, περιοδικών ή έκτακτων εκδηλώσεων του Σωματείου

τις πραγματοποιούμε ΜΟΝΟ με τη χρήση του τραπεζικού συστήματος κατευθείαν στο σωματείο και όχι σε τρίτους (κατάθεση στο νόμιμο τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου, χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κλπ) προς αποφυγή παράλειψης καταχώρησης των εσόδων στα βιβλία και το ταμείου του Σωματείου και ενδεχόμενης κατάχρησης ή υπεξαίρεσης χρημάτων.

Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων ενός σωματείου πρέπει να γίνεται μόνο με βάση το νόμο και το καταστατικό και για σκοπούς διαφάνειας θα πρέπει κάθε χρόνο η τυχόν εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων από τρίτους (ξενώνες, αναψυκτήρια κλπ) πρέπει να γίνεται ύστερα από διαφανείς δημόσιους διαγωνισμούς με κλειστούς φακέλους.

Σε περίπτωση που προηγούμενες διοικήσεις έχουν ζημιώσει τα σωματεία, παραλείψει ενέργειες ή αφήσει σοβαρές εκκρεμότητες με επιβάρυνση της περιουσίας του εκάστοτε σωματείου, είναι αυτονόητο ότι οφείλουν άμεσα να κληθούν όλα τα μέλη των υπαίτιων Διοικητικών Συμβουλίων και Ελεγκτικών Επιτροπών των επίμαχων περιόδων ώστε να τους παρουσιαστούν οι παραλήψεις και το κόστος αυτών και αυτοί άμεσα να καλύψουν το σχετικό κόστος.  Είναι αδιανόητο ένα σωματείο να επιβαρύνεται άδικα με “αβλεψίες”, σοβαρές παραλείψεις, κακοδιαχείριση ή ακόμα και σοβαρά αδικήματα (υπεξαίρεσης, φοροδιαφυγής κλπ) προηγούμενων διοικήσεων.  Όσοι ευθύνονται να πληρώσουν.

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων θα πρέπει να γίνονται στην επίσημη έδρα και τα κεντρικά γραφεία των σωματείων.  Είναι αδιανόητο τα μέλη του ΔΣ να μην έχουν επισκεφτεί ποτέ τα κεντρικά γραφεία ενός σωματείου, γεγονός που εάν συμβαίνει θα δημιουργούσε εξαιρετικά σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με το ποιος χρησιμοποιεί αυτά, με ποιο δικαίωμα και ποιος εισπράττει τα έσοδα εκμετάλλευσης της χρήσης των γραφείων από τυχόν τρίτους.

Εάν τα κεντρικά γραφεία ενός σωματείου δεν χρησιμοποιούνται, τότε είναι αδιανόητο αυτά να μην νοικιάζονται ώστε να προκύπτουν έσοδα από το μηνιαίο ενοίκιο και την απαλλαγή από την επιβάρυνση των κοινοχρήστων και άλλων λογαριασμών εξόδων!!

Ένα σωματείο οφείλει χωρίς καθυστέρηση να υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις και να εξοφλεί όλους τους προβλεπόμενους φόρους ιδίως τους φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ κλπ καθώς και τις δηλώσεις Κτηματολογίου έγκαιρα ειδάλλως δίνεται σε τρίτους η δυνατότητα να καταχραστούν την ακίνητη περιουσία τους.

Είναι αδιανόητο να μην έχουν υποβληθεί για πολλά έτη φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις Κτηματολογίου ή να οφείλονται σημαντικά ποσά στο Δημόσιο όπως φόροι ΕΝΦΙΑ, τέλη ύδρευσης, λογαριασμοί ΔΕΗ κλπ.